Βάπτιση

Ίσως το σημαντικότερο των μυστηρίων και σίγουρα από τα πιο ενδιαφέροντα θέματα φωτογραφικά. Η συναισθηματική φόρτιση, η παρουσία του παππού, της γιαγιάς και των ανθρώπων που εύχονται, αποτελούν μοναδικά στοιχεία καταγραφής. Ο στολισμός και τα αντικείμενα της βάπτισης, τα ρούχα του παιδιού και τα δώρα του νονού χρήζουν επιμέλειας και λεπτομερούς απόδοσης. Η εναλλαγή των συναισθημάτων του παιδιού, η χαρά που γίνεται αγωνία και η αγαλλίαση της λύτρωσης, σημεία μνήμης που πρέπει να σφραγιστεί.
Ο φωτογράφος βάπτισης καλείται να συμμετέχει στα δρώμενα. Αυτό είναι και το πρωταρχικό στοιχείο για μια ιδιαίτερη και αποτελεσματική προσέγγιση.